DỰ ÁN LAVITA CHARM Thủ đức - Hưng Thịnh residences

DỰ ÁN LAVITA CHARM Thủ đức

Thông tin

LAVITACHARM

THỦ ĐỨC

 

Vị trí

Vị Trí Dự Án

 

 

Tiện ích

 

Mặt bằng

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 1 

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 4

MẶT BẰNG TẦNG 5

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 6 - 20

 

 

Hình ảnh
Sự khác biệt 

Thông tin thêm

 

HOTTLINE : 0944 281 219 - 0947 647 000

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN CLICK HERE

dang-ky-cao-dang-su-pham-trung-uong

 

TOP